Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Rozłucka 11 m 38
Pow. do przekazania: 30,50 m2
Opis nieruchomości: niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.:
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Sposób zagospodarowania:
Ogródek przydomowy indywidualny
Forma przekazania:
dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny:
0,73 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat:
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat:
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 484/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Dariusz Frostek (22) 2773034