Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres:
ul. Rozłucka 3
Pow. do przekazania:
43,50 m2
Opis nieruchomości:
niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.:
przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Sposób zagospodarowania:
Podjazd/pochylnia dla osób niepełnosprawnych (pow. 28,50 m2), altana śmietnikowa (pow. 15,00 m2)
Forma przekazania:
dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny:
0,01 zł/m2 + 23 % VAT- podjazd/pochylnia dla osób niepełnosprawnych; 0,10 zł/m2 + 23 % VAT- altana śmietnikowa
Termin wnoszenia opłat:
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat:
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 52/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Dariusz Frostek (22) 27-73-034