Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Siennicka 21
Pow. do przekazania: 339,15m2
Opis nieruchomości: niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: A4. 1 MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Sposób zagospodarowania: teren na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 0,01 zł/m2+ 23% VAT
Termin wnoszenia opłat:
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 328/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Dagmara Mrozowska