Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Targowa,Zieleniecka
Pow. do przekazania: 15,31 m2- powierzchnia zajęta przez wiatę przystankową (nośnik reklamy); 4,32 m2- powierzchnia kasetonów reklamowych umieszczonych na
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Wschodniego - funkcja sportowo-rekreacyjna
Sposób zagospodarowania: wiata przystankowa (nośnik reklamy) + powierzchnia reklamowa
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony - na trzy lata
Czynsz dzierżawny: 12,06 zł/m2 + 23 % VAT- wiata przystankowa,
73,42 zł/m2 + 23 % VAT- powierzchnia reklamowa
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 8/2019
Osoba do kontaktu w sprawie: Elżbieta Gosztyła