Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres:
ul. Walecznych 47
Pow. do przekazania:
9,00 m2

Opis nieruchomości:
teren zabudowany altaną śmietnikową
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.:
funkcja mieszkaniowa
Sposób zagospodarowania:
9,00 m² grunt pod altaną śmietnikową
Forma przekazania:
dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny:
0,10 zł/m² zajętego gruntu pod altaną śmietnikową + VAT
Termin wnoszenia opłat:
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat:
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 38/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Grażyna Michalska, tel.: (22) 27-73-112