Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Walecznych 68
Pow. do przekazania: 801,30 m2
Opis nieruchomości: zabudowana na powierzchni 4,50 m? - altana śmietnikowa
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: funkcja mieszkaniowa
Sposób zagospodarowania: 796,80 m2 podwórko przyległe do budynku mieszkalnego
4,50 m? grunt pod altaną śmietnikową
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 0,01 zł/m2 zajętego gruntu podwórka + %VAT
0,10 zł/m? zajętego gruntu pod altaną śmietnikową + VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 305 /2017
Osoba do kontaktu w sprawie: Elżbieta Gosztyła