Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Zakole
Pow. do przekazania: 30m2
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna – cz. I,
B9.1KDGP/U-K – tereny dróg publicznych – ulic klasy głównej ruchu przyspieszonego oraz usług kultury
Sposób zagospodarowania:
pawilon handlowy
Forma przekazania:
dzierżawa na czas oznaczony – do 31.03.2020 r.
Czynsz dzierżawny:
15,54zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat:
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat:
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 10/2019
Osoba do kontaktu w sprawie: Dagmara Mrozowska