Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Zakole 1
Pow. do przekazania: 60m2
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.:
aktualnie przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna – cz. I,
B9.1KDGP/U-K – tereny dróg publicznych – ulic klasy głównej ruchu przyspieszonego oraz usług kultury
Sposób zagospodarowania:
grunt pod pawilonem handlowym (48m2) oraz grunt przyległy do pawilonu (12m2)
Forma przekazania:
dzierżawa na czas oznaczony – do 31.03.2020 r.
Czynsz dzierżawny:
15,54zł/m2 + 23 % VAT (pawilon gastronomiczny i stoliki)
3,63zł/m2 + 23 % VAT (grunt przyległy do pawilonu)
Termin wnoszenia opłat:
do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat:
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 11/2019
Osoba do kontaktu w sprawie: Dagmara Mrozowska