Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: ul. Zwycięzców 49 (przed lokalem użytkowym U-1 oraz z boku pawilonu handlowego przy lokalu U-1)
Pow. do przekazania: 14,40 m2 oraz 18,90 m2
Opis nieruchomości: niezabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy
przeznaczenie: tereny usług zdrowia i opieki społecznej oraz tereny mieszkalne
Sposób zagospodarowania: ogródek gastronomiczny
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 16,00 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 114/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Mateusz Przyłucki