Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Unieważnione postępowania

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskają Państwo osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach 08:00 - 16:00 lub telefonicznie pod wskazany numer w ogłoszeniu


Nr postępowania Temat Rodzaj zamówienia Tryb
ZP/PN/Rb/117/18Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2019 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 i 6 Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/110/18Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 28 w Warszawie”.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-47/18.Świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzeń na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/US/7/18Świadczenie usług pocztowych w latach 2019/2020 w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/PN/D/112/18Dostawa bonów towarowych dla pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga–Południe m.st. WarszawyDostawyZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
Nr sprawy: ZP/M-43/18świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzeń na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/92/18Dostawa i montaż lamp solarnych przy budynkach mieszkalnych, obejmujące instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działek nr 13/1 i 18/2, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe na osiedlu Gocław w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/81/18.Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Międzyborskiej 91 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-38/18Budowa dwóch siłowni plenerowych zlokalizowanych w rejonie ul. Kirasjerów oraz al. Waszyngtona w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/82/18.Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pułtuskiej 13Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-33/18Wykonanie prac na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pt.: Przyłącze wodociągowe wraz z systemem nawadniającym istniejącą zieleń na terenie skwerku „Seniora” adres: Warszawa ul. Paca 46 dz. Nr ew. 49;38;2/2 obręb 3-04-02.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/78/18.Modernizacja placu zabaw przy ul. Meissnera 9 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/76/18Wykonanie robót budowlanych na remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Biskupiej 4 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-30/18Budowa dwóch siłowni plenerowych zlokalizowanych w rejonie ul. Kirasjerów oraz al. Waszyngtona w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/66/18Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy (adaptacji) budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 w Warszawie na potrzeby placówki pomocy i wsparcia, wraz z wewnętrzną instalacją gazu i budową pawilonu ogrzewalni. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/54/18wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 24 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/51/18Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wewnętrznej oraz terenów przyległych w rejonie budynków Budrysów 9, 11/13, 11A; Ostrobramska 118, 118A, 120 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-20/18 Wykonanie i montaż nowoprojektowanych bram wjazdowych z furtką zlokalizowanych w prześwitach bramowych budynków przy ul. Skaryszewskiej nr 13 i 15 w Warszawie. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/50/18Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy (adaptacji) budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 w Warszawie na potrzeby placówki pomocy i wsparcia, wraz z wewnętrzną instalacją gazu i budową pawilonu ogrzewalni.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/35/18Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z usługami serwisuUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/42/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Pustelnickiej 28 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/38/18Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy (adaptacji) budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 w Warszawie na potrzeby placówki pomocy i wsparcia, wraz z wewnętrzną instalacją gazu i budową pawilonu ogrzewalni.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/37/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Komorskiej 34 i ul. Komorskiej 50 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. WarszawyRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-14/18Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej w Warszawie"UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/18/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Komorskiej 58 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/91/18Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego oraz budowa w formule zaprojektuj i wybuduj elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmującym instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działki nr 70, administrowanej przez ZGN w Dzielnicy Praga - Południe w Warszawie. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-13/18Wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie prac dla zadania pn.: „Budowa siłowni plenerowej przy al. Waszyngtona w Warszawie”. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/9/18Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego oraz budowa elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmująca instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działki nr 29/6 (obręb nr 3-05-01) położonej pomiędzy ulicami Kinową – Suchodolską - Międzyborską – Walewską w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/7/18Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia, remontu dachu, klatek schodowych i piwnic, doposażenia w węzeł cieplny i instalacje c.o. i c.c.w, wymiany instalacji wod-kan, wymiany instalacji elektrycznych, doposażenia w instalacje teletechniczne w budynkach przy ul. Mińskiej 24, 26, 28 w Warszawie Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/6/18Remont dachu oraz docieplenie dachu i poddasza w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku przy ul. Targowej 12 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/2/18Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia, remontu dachu, klatek schodowych i piwnic, doposażenia w węzeł cieplny i instalacje c.o. i c.c.w, wymiany instalacji wod-kan, wymiany instalacji elektrycznych, doposażenia w instalacje teletechniczne w budynkach przy ul. Mińskiej 24, 26, 28 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/3/18Remont dachu oraz docieplenie dachu i poddasza w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku przy ul. Targowej 12 w Warszawie Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-62/17Świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzenia na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości nr 1, 5, 6 i 7UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/LE/U/78/17Świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzenia na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości nr 1, 5, 6 i 7 UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe licytacja
ZP/PN/U/65/17.Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynków przy ul. Karczewskiej 31 i 33 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/LE/U/39/17Serwis drukarek i kserokopiarekUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe licytacja
ZP/M-57/17Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa na słupach oświetlenia parkowego typu LED oświetlenia terenu podwórka przy ul. Cyraneczki1, Suchodolska 24, Miedzyborska 78 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/63/17Remont dachu oraz docieplenie dachu i poddasza w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku przy ul. Targowej 12 w Warszawie Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-42/17.Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2018 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/59/17wykonanie naprawy żelbetowych słupów podpierających łącznik pomiędzy budynkami przy ul. Kobielskiej 96/98/100 i Podskarbińskiej 7/7A/7B w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych