Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: Walewska 3
Pow. do przekazania: 22,4m2
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: aktualnie przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Sposób zagospodarowania: boks w altanie śmietnikowej, teren niezbędny do obsługi, teren na składowanie gabarytów
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony – na trzy lata
Czynsz dzierżawny: 0,10 zł/m2 + 23 % VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 475/2018
Osoba do kontaktu w sprawie: Dagmara Mrozowska