Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

AKTUALNOŚCI

Temat: Wnioski o restrukturyzację zadłużenia
Osoba do kontaktu w sprawie: Grzegorz Witowski /22/ 277 30 88

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, spowodowanym wirusem COVID-19, okres składania wniosków o restrukturyzację zadłużenia został przesunięty do dnia 29.06.2021 r.
W przypadku wystąpienia trudności spowodowanych COVID-19, uniemożliwiających dłużnikowi, który podpisał umowę, terminowe płacenie należności z tytułu opłat bieżących lub spłaty zadłużenia, niewywiązywanie się dłużnika z warunków umowy nie powoduje jej wygaśnięcia i wymagalności całego niespłaconego zadłużenia wraz z odsetkami za opóźnienie. W takim przypadku, na wniosek/podanie dłużnika, złożony w terminie do 2 miesięcy od zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii strony ustalą nowe terminy płatności zarówno zaległych należności z tytułu opłat bieżących jak i z tytułu spłaty zadłużenia. Do wniosku/podania należy załączyć dokument potwierdzający zaistniałą sytuację.

wniosek 2020.docx (35 kB)