Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

WSPÓLNOTY

Temat: Wspólnota Mieszkaniowa LIPSKA 16 na Saskiej Kępie posiada do adaptacji oraz sprzedaży strych o powierzchni 228 m2

„Wspólnota Mieszkaniowa LIPSKA 16 na Saskiej Kępie posiada do adaptacji oraz sprzedaży strych o powierzchni 228 m2.

Kontakt: 692 171 234 – Zarząd Wspólnoty:

608 608 393; dom@maior.com.pl  Zarządca Nieruchomości:

Po uprzednim zapoznaniu się z dokumentacją, miejscem inwestycji, oferty należy składać do 16 kwietnia 2018 roku w biurze administratora: MAIOR DOMUS  Plac konstytucji 6 lokal Nr 54C =- domofon Nr 155.

Oferty powinna zawierać tylko i wyłącznie kwotę gotówkową za całość lub za m2 pomieszczenia.