Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Wybór najkorzystniejszej oferty

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, kod 04-022, przy ulicy Walewskiej 4 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskają Państwo osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach 08:00 - 16:00 lub telefonicznie pod wskazany numer w ogłoszeniu


Nr postępowania Temat Rodzaj zamówienia Tryb
ZP/PN/Rb/20/19Budowę siłowni plenerowej zlokalizowanej w rejonie ul. Kirasjerów w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-6/19Jednorazowa dostawa i wymiana piasku w piaskownicach i na placach zabaw pozostających w administrowaniu przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2019 roku. DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-5/19.Odnowienie usługi wsparcia dla systemu IBM Domino. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-4/19.Wykonanie 5-letniej okresowej kontroli instalacji elektrycznej w budynkach, lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2019 roku na terenie Administracji Nieruchomości nr 7 z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 25.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/19/19Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Jarocińskiej 29 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/US/3/19.Ochrona osiedla przy ul. Dudziarskiej 40, 40a i 40b w Warszawie. UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/US/2/19Ochrona obiektu K. S. Orzeł przy ul. Podskarbińskiej 14 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/PN/Rb/18/19Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Paca 7, ul. Kordeckiego 3 oraz ul. Bełchatowskiej 14 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. WarszawyRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/17/19Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Makowskiej 99UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/13/19.Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa w formule zaprojektuj i wybuduj elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmującym instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działki nr 70 i działki nr 32/1, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga - Południe w Warszawie. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/15/19Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Kawczej 50 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/US/1/19Świadczenie usług pocztowych w latach 2019/2020 w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/PN/Rb/16/19Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2019 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 6 i 7 Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/9/19Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Francuskiej 48, Kawczej 51 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/10/19Remont dachu budynku handlowo-usługowego (segment środkowy) przy Al. J. Waszyngtona 100A w Warszawie Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-3/19Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla ZGN Praga-Południe w 2019 r. DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/7/19Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2019 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1 i 6.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/11/19Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Rybnej 10 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/118/18Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz: -wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją, adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Serockiej 19 w Warszawie, -montaż instalacji c.o. i c.w. z cyrkulacją w budynku oficyny przy ul. Serockiej 19, wybudowanie sieci niskoparametrowej dla c.o. i c.w. z cyrkulacją do budynku oficyny przy ul. Serockiej 19 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/5/19Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Biskupiej 4 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-2/19Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych dla ZGN Praga-Południe w 2019 r.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-1/19Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla ZGN Praga-Południe w 2019 r.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/4/19Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. z cyrkulacją i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Osowskiej 52 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/1/19Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. z cyrkulacją i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Prochowej 16 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/6/19Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 28 w Warszawie”UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/123/18Poprawa dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rybna 24, Wawerska 19, Drewnicka 2A oraz Grochowska 354 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/132/18Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Rybnej 8 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/3/19Kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w latach 2019-2020 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/133/18Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów publicznych w lokalizacjach: ul. Łukiska 29 (park ZNICZA), Plac Szembeka 1A, ul. Grochowska 270 (park OPAK) UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/87/18.Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy (AN 6 i AN 7) stanowiących własność m.st. Warszawy wraz z prowadzeniem toalet publicznychUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony rowne lub powyzej progow unijnych
ZP/PN/U/119/18Świadczenie usług teleinformatycznych dla ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/120/18Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 8 w Warszawie”.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/109/18Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1)wymianę przyłączy wod-kan., wymianę kanalizacji podposadzkowej oraz zagospodarowanie (odprowadzenie) wód deszczowych z dachu w ramach modernizacji budynków przy ul. Mińskiej 28 i Drewnickiej 2A w Warszawie, 2)wymianę przyłączy wod-kan. oraz zagospodarowanie (odprowadzenie) wód deszczowych z dachu w ramach modernizacji budynków przy ul. Mińskiej 24 i Mińskiej 26 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-54/18Dostawa 6 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych HP E72535DN oraz 6 licencji oprogramowania Qvision z czytnikami kart.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-50/18Odnowienie usługi wsparcia i aktualizacji systemu Kofax wraz z jego instalacją i konfiguracją oraz dostawa 5 sztuk skanerów.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-52/18Dostawa 50 licencji oprogramowania Fusion Access, 4 licencji OceanStor BC Manager oraz 6 licencji eSightVirtualization. DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/116/18Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia, remontu dachu, klatek schodowych i piwnic, doposażenia w węzeł cieplny i instalacje c.o. i c.c.w, wymiany instalacji wod-kan, wymiany instalacji elektrycznych, doposażenia w instalacje teletechniczne w budynkach przy ul. Mińskiej 28 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/106/18.Wykonanie modernizacji budynku przy ul. Komorskiej 58 i ul. Komorskiej 60 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-49/18Wykonanie modyfikacji oraz dodanie nowych funkcjonalności w systemie Seventech Flow. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-48/18Dostawa 32 sztuk komputerów Lenovo Tiny in One M720q oraz 32 sztuk monitorów ThinkCentre Tiny-in-One 24.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/122/18Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 10 w Warszawie”.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/115/18Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy (adaptacji) budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 w Warszawie na potrzeby placówki pomocy i wsparcia, wraz z wewnętrzną instalacją gazu i budową pawilonu ogrzewalni.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/105/18Wykonanie modernizacji budynku przy ul. Komorskiej 50 i ul. Pustelnickiej 28 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. WarszawyRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/111/18Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Kordeckiego 5 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/102/18Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Kawczej 51 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/93/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Kawczej 45, Kawczej 45 A i ul. Serockiej 19 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. WarszawyRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
Nr sprawy: ZP/M-42/18Świadczenie usług konserwacji, usuwania awarii oraz wykonywanie drobnych napraw instalacji fontanny oraz iluminacji zlokalizowanych na Placu Szembeka w Warszawie w roku 2019 r.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/99/18Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w 2019 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7 Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/97/18Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Walecznych 35 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/US/5/18Ochrona budynków administracyjnych i przyległych do nich terenów parkingowych ZGN w Dzielnicy Praga–Południe m. st. Warszawy.UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/US/6/18Ochrona budynków i terenu położonego przy ul. Meissnera (nr 5, 7, 9, 11, 13).UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/PN/Rb/103/18Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Nizinnej 8 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/101/18Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Alzackiej 1 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/94/18Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w., adaptacje komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Komorskiej 34 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/108/18.Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w., adaptacje komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Szaserów 99 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/83/18Wykonanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz świadczenie robót pogotowia technicznego w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga Południe m. st. Warszawy w latach 2019 i 2020 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6, 7.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/98/18Rozbiórka budynków wyłączonych z użytkowania na terenie Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Zapałczanej 6 i Targowej 7 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/95/18Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w latach 2019 i 2020 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6, 7Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/89/18Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grochowskiej 302 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/90/18.Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy w latach 2019-2020 na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7 Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/73/18Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2019 i 2020 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/77/18Kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów będących w eksploatacji w budynkach mieszkalnych, użytkowych oraz siedzibach własnych administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w latach 2019-2020.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony rowne lub powyzej progow unijnych
ZP/M-40/18.Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów publicznych w lokalizacjach: ul. Łukiska 29 (park ZNICZA), Plac Szembeka 1A. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-39/18Usługa polegająca na utrzymaniu czystości (w tym mycia) powierzchni polipropylenowej boiska oraz otwieranie i zamykanie obiektu przy ul. Majdańskiej.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/US/3/18Ochrona osiedla przy ul. Dudziarskiej (nr 40, 40a i 40b) UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/US/4/18Ochrona obiektu K. S. Orzeł przy ul. Podskarbińskiej 14 UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/PN/Rb/85/18Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w., adaptacje komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Międzyborskiej 85 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/84/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Łotewskiej 11, ul. Francuskiej 48 i ul. Karczewskiej 31 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/72/18Rozbiórka budynku mieszkalno-użytkowego – oficyny wyłączonej z użytkowania przy ul. Grochowskiej 302 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/74/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Grenadierów 39 i ul. Igańskiej 27 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. WarszawyRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-36/18Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników Zakładu w okresie 12.2018 r. – 11.2019 r., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/71/18Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa – wymiana instalacji wod-kan, montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wybudowanie pomieszczenia węzła cieplnego, montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ulicy Prochowej 38 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/70/18.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Modrzewiowa 7 w Warszawie UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/21/18Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. WarszawyUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony rowne lub powyzej progow unijnych
ZP/PN/Rb/49/18Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa i remont budynku przy ul. Lubelskiej 30/32 w Warszawie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnych na usługowe” Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony rowne lub powyzej progow unijnych
ZP/PN/U/39/18.Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnych na użytkowe w budynku przy ul. Lubelskiej 30/32 w Warszawie"UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony rowne lub powyzej progow unijnych
ZP/M-48/17Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania podwórka przy ulicach Dwernickiego 29A, Siennickiej 36A i Paca 50 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/75/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Kawczej 29 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/68/18Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wewnętrznej oraz terenów przyległych w rejonie budynków Budrysów 9, 11/13, 11A; Ostrobramska 118, 118A, 120 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-23/18Świadczenie usług konserwacji węzłów cieplnych oraz konserwacja automatyki pogodowej węzłów cieplnych w budynkach administrowanych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Praga-Południe w 2019 roku. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-26/18Świadczenie usług konserwacji, usuwania awarii oraz wykonywanie drobnych napraw dźwigów osobowych usytuowanych w budynkach administrowanych przez ZGN Praga Południe w 2019 r. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-24/18Świadczenie usług konserwacji kotłowni gazowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w pomieszczeniach kotłowni w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe na terenie AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 w 2019 r. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/56/18Remont dachu oraz docieplenie budynku w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku przy ul. Siennickiej 11 w Warszawie Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/56/18Remont dachu oraz docieplenie budynku w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku przy ul. Siennickiej 11 w Warszawie Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/57/18.Wykonanie dokumentacji projektowych budowy odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wawerskiej, budowy i wymiany przyłączy wod-kan, wymiany kanalizacji podposadzkowej oraz zagospodarowania wód deszczowych z dachu w ramach modernizacji budynków przy ul. Grochowskiej 354, Rybnej 8, Rybnej 10, Rybnej 24, Rybnej 28 oraz Wawerskiej 19 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/57/18.Wykonanie dokumentacji projektowych budowy odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wawerskiej, budowy i wymiany przyłączy wod-kan, wymiany kanalizacji podposadzkowej oraz zagospodarowania wód deszczowych z dachu w ramach modernizacji budynków przy ul. Grochowskiej 354, Rybnej 8, Rybnej 10, Rybnej 24, Rybnej 28 oraz Wawerskiej 19 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/61/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Kobielska 24 w Warszawie UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/60/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Kordeckiego 23 w Warszawie UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/61/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Kobielska 24 w Warszawie UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-22/18Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawa przy ul. Grochowskiej 292 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/62/18Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z usługami serwisu.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/62/18Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z usługami serwisu.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/65/18Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Komorskiej 34 i ul. Komorskiej 50 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/58/18Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmująca instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działek nr 110, 127/26 i 127/27 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/58/18Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmująca instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działek nr 110, 127/26 i 127/27 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/59/18Odnowienia pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2018 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/59/18Odnowienia pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2018 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/53/18Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 24 w Warszawie”UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-21/18Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja podwórka między budynkami przy ul. Chrzanowskiego 13 oraz Mycielskiego 21B w Warszawie”.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/60/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Kordeckiego 23 w Warszawie UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-19/18Przedłużenie gwarancji, usług wsparcia oraz dostępu do aktualizacji dla sprzętu i oprogramowania HuaweiUsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/55/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Pustelnickiej 28 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/52/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Komorskiej 50 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/20/18Konserwację zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na koszeniu trawników, cięciu żywopłotów i zakładaniu trawnikówUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/47/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Komorskiej 58 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/48/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Międzyborskiej 91 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/46/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Kamionkowskiej 49 i ul. Modrzewiowej 7 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. WarszawyRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/33/18Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 28 w Warszawie"Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/44/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Międzyborskiej 91 i ul. Karczewskiej 31 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/27/18Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 28 w Warszawie”.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/43/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Nasielskiej 26 i ul. Szaserów 99 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-18/18Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont placu zabaw przy ul. Meissnera 9 w Warszawie”UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/30/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Pułtuskiej 13 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-17/18Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej w Warszawie”.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/31/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Pułtuskiej 18 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/29/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Komorskiej 60 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/36/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Mińskiej 35 i ul. Siennickiej 30 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. WarszawyRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/19/18Konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na pielęgnacji drzew i krzewów oraz wykonywaniu nasadzeń materiału szkółkarskiegoUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/28/18Naprawy, remonty i modernizacje chodników, nawierzchni ulic z trylinki, płyt i kostki betonowej na terenie AN5 i AN7 administrowanym przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2018 r.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-15/18Zakup oprogramowania antywirusowegoDostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-16/18Rozbudowa systemu Seventech Flow o nowe funkcjonalnościUsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/15/18.Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmująca instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działek nr: 30/1, 60, 65 i 46 administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/25/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Kordeckiego 23 i ul. Kobielskiej 24 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/22/18Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego oraz budowę w formule zaprojektuj i wybuduj elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym, obejmującym instalację oświetlenia chodników, alejek, ścieżek i podwórek na terenie działki nr 29/6 (obręb 3-05-01) administrowanej przez ZGN Praga Południe w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/24/18Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montaż instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Kaleńskiej 6a w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/17/18Remont dachu oraz docieplenie dachu i poddasza w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku przy ul. Targowej 12 w Warszawie Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/26/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Pustelnickiej 28 i ul. Kawczej 47 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. WarszawyRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/23/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Komorskiej 58 i ul. Komorskiej 60 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/13/18Naprawy, remonty i modernizacje chodników, nawierzchni ulic z trylinki, płyt i kostki betonowej na terenie administrowanym przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2018 r.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/12/18Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia, remontu dachu, klatek schodowych i piwnic, doposażenia w węzeł cieplny i instalacje c.o. i c.c.w, wymiany instalacji wod-kan, wymiany instalacji elektrycznych, doposażenia w instalacje teletechniczne w budynku przy ul. Mińskiej 26 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/11/18Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia, remontu dachu, klatek schodowych i piwnic, doposażenia w węzeł cieplny i instalacje c.o. i c.c.w, wymiany instalacji wod-kan, wymiany instalacji elektrycznych, doposażenia w instalacje teletechniczne w budynku przy ul. Mińskiej 24 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/14/18Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w formule zaprojektuj i wybuduj dla budynków mieszkalnych przy ul. Pułtuskiej 13, ul. Pułtuskiej 18 administrowanych przez ZGN Praga Południe m.st. Warszawy.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/10/18Wykonanie dokumentacji projektowych: 1. przebudowy istniejącej kanalizacji ogólnospławnej oraz budowy kanalizacji deszczowej w drodze osiedlowej wzdłuż budynku Dwernickiego 29A i Siennickiej 36 A w Warszawie oraz 2. budowy oświetlenia LED terenu w rejonie budynków Dwernickiego 27, 29, 29 A, Siennickiej 36A i Paca 50 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-12/18Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : „Budowa siłowni plenerowej przy ul. Kirasjerów w Warszawie”.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-11/18Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego i budowę systemu nawadniającego istniejącą zieleń na terenie skwerku „Seniora” przy ul. Paca 46 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-10/18Dostarczenie usług wsparcia oraz dostępu do aktualizacji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania IBM Domino, IBM Connections oraz IBM Sametime dla 220 użytkownikówUsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-9/18Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2018 r.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/8/18Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2018 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 5Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-8/18Jednorazowa dostawa i wymiana piasku w piaskownicach i na placach zabaw pozostających w administrowaniu przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w 2018 roku. DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-7/18Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów publicznych w lokalizacjach: ul. Łukiska 29 (park ZNICZA), Plac Szembeka 1A, ul. Grochowska 270 (park OPAK) UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/US/2/18Ochrona osiedla przy ul. Dudziarskiej (Nr 40, 40a, 40b)UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/PN/Rb/4/18Odnowienia pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2018 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, Nr 5, Nr 6 i Nr 7.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-6/18Dostawa i montaż regałów archiwalnych dla ZGN Praga-Południe w 2018 r.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/4/18Odnowienia pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga- Południe m.st. Warszawy w 2018 roku na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, Nr 5, Nr 6 i Nr 7.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/81/17Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Zagospodarowanie podwórka usytuowanego przy ul. Siennickiej 34 i ul. Paca 43 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/82/17Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Zagospodarowanie podwórka usytuowanego w obrębie ulic Stanisława Augusta, Grochowskiej, Terespolskiej i Międzyborskiej w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-4/18.Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla ZGN Praga-Południe w 2018 r.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-3/18.Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych dla ZGN Praga-Południe w 2018 r.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/79/17Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Zagospodarowanie podwórka usytuowanego przy ul. Międzynarodowej 33 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/80/17Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Zagospodarowanie podwórka usytuowanego przy ul. Międzynarodowej 52/54 A w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-5/18Sukcesywne usługi związane z przeprowadzką z budynków administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy do wskazanych lokali. UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-2/18Zakup oraz montaż klimatyzatorów w serwerowni ZGNDostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-1/18Usługa polegająca na utrzymywaniu czystości (w tym mycia) powierzchni polipropylenowej boiska oraz otwieranie i zamykanie obiektu przy ul. Majdańskiej.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/84/17Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montażu instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynkach przy ul. Kawczej 45, Kawczej 45a oraz Kawczej 47 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-67/17Świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli lodowych i oblodzenia na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości nr 1, 5, 6 i 7UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/U/76/17Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy z nadbudową wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Grochowskiej 297 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/US/8/17.Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. UsługiZamowienia publiczne uslugi spoleczne
ZP/M-61/17Dostawa przyrządów pomiarowych wraz z przeprowadzeniem szkoleniaDostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-60/17Dostawa 10 licencji oprogramowania Commvault, pozwalająca na backup 10 maszyn wirtualnych pracujących na hypervisor FusionSphere w wersji V100R006DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/75/17 Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót sanitarnych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót sanitarnych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7 w roku 2018. Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-53/17Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników Zakładu w okresie 12.2017 r. – 11.2018 r., zgodnie z opisem przedmiotu zamówieniaUsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/71/17Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektrycznych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym oraz świadczenie usług pogotowia technicznego w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1,5,6,7 w roku 2018.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/D/77/17Dostawa bonów towarowych dla pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga–Południe m.st. WarszawyDostawyZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-58/17Wykonanie 5-letniej okresowej kontroli instalacji elektrycznej w budynkach użytkowych oraz siedzibach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/74/17wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montażu instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynkach przy ul. Czapelskiej 37 oraz Igańskiej 27 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/73/17.wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji wod.-kan., montażu instalacji c.o. i c.w., adaptację komórek na pomieszczenie węzła cieplnego oraz montaż urządzeń węzła cieplnego w budynkach przy ul. Czapelskiej 22 oraz Grenadierów 39 w Warszawie. Nr postępowania: Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/64/17Wykonanie – doposażenie budynku w instalację centralnego ogrzewania, c.w.u. z cyrkulacją, przygotowania pomieszczenia dla potrzeb węzła cieplnego oraz instalacji technologii i elektryki węzła cieplnego dla budynku mieszkalno-biurowego przy ul. Podskarbińskiej 6 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/72/17Wykonanie remontu klatek schodowych i korytarzy w budynku przy ul. Kobielskiej 91 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-26/17Instalacja i konfiguracja systemów eSight oraz eBackupUsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-55/17Dostawa 30 sztuk komputerów Lenovo Tiny in One M710q oraz 30 sztuk monitorów ThinkCentre Tiny-in-One 24DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-56/17Rozbudowa aplikacji SeventechFlow o nowe funkcjonalności UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/67/17Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych z utrzymywaniem zasobów w należytym stanie technicznym w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1,5,6,7 w roku 2018.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-51/17dostawa żarówek i świetlówek dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-52/17.Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2018 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-50/17dostawa worków na odpady dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. DostawyZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-32/17.Świadczenia usług konserwacji kotłowni gazowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w pomieszczeniach kotłowni w budynkach administrowanych przez AN-1, AN-5, AN-6 i AN-7 ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2018 Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/61/17Wykonywanie robót budowlanych związanych z usuwaniem nieprawidłowości w kominach i przewodach kominowych stwierdzonych w trakcie rocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach będących w zasobach ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7 w 2018 r.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/62/17Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę – wymianę instalacji ciepłej wody, wymianę pionu 11 instalacji kanalizacyjnej, adaptację pomieszczenia kotłowni gazowej na pomieszczenie węzła cieplnego, montaż urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ulicy Targowej 12 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-47/17Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania podwórka przy ulicy Aptecznej 4/6 w WarszawieUsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/M-49/17Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania podwórka przy ulicy Dwernickiego 23A i Paca 46 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/60/17wykonanie prac na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie podwórka usytuowanego przy ulicy Mińskiej 7 w Warszawie”Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/M-46/17Doposażenie w instalację gazu ziemnego budynku przy ul. Chłopickiego 6a w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8
ZP/PN/Rb/57/17opracowanie dokumentacji projektowej oraz wymianę dwóch dźwigów osobowych w budynku przy ul. Targowej 12 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/54/17Odnowienie pustostanów w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy w 2017 r. na terenie Administracji Nieruchomości 1 i 5Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/58/17wykonanie remontu altany śmietnikowej i elewacji budynku przy ul. Skaryszewskiej 2 w WarszawieRoboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/LE/U/51/17Wniesienie, przewóz oraz rozładunek odpadów wielkogabarytowych – rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych i użytkowych wskazanych przez ZGN Praga–Południe m. st. Warszawy do miejsc składowania, wyniesienie odpadów komunalnych wielkogabarytowych - rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń wspólnego użytkowania do miejsc składowania (np. przy altanie śmietnikowej) oraz wyniesienie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowych lub załadunek i wywóz odpadów poremontowych na składowisko. Miejsce wykonania usług: lokale mieszkalne, użytkowe, pomieszczenia wspólnego użytkowania w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/Rb/52/17Docieplenie oraz remont części wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 1 w Warszawie.Roboty budowlaneZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych
ZP/PN/U/69/18Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Francuskiej 48 w Warszawie.UsługiZamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych