Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/38/19
Temat: Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Rybnej 24 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2019-06-04 godz. 11:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty:
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY:
Składanie ofert: do 27.05.2019 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: 27.05.2019 r. godz. 11:00


NOWE TERMINY:
Składanie ofert: do 30.05.2019 r. godz. 11:00
Otwarcie ofert: 30.05.2019 r. godz. 12:00

NOWE TERMINY:
Składanie ofert: do 03.06.2019 r. godz. 11:00
Otwarcie ofert: 03.06.2019 r. godz. 12:00


NOWE TERMINY:
Składanie ofert: do 04.06.2019 r. godz. 11:00
Otwarcie ofert: 04.06.2019 r. godz. 12:00Warszawa, dnia 10.05.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (4413 kB)
SIWZ.pdf (646 kB)
Załącznik 1 - formularz oferty.pdf (399 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (508 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf (482 kB)
Załącznik 4 - wykaz robót budowlanych.pdf (417 kB)
Załącznik 5 - wykaz osób.pdf (464 kB)
Załaczniki 6, 7 - Dokumetacja projektowa, Przedmioary, STWIOR, OPZ .zip (66045 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (297 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (713 kB)
załącznik 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (550 kB)
Załącznik 11- Wzór umowy.pdf (511 kB)
Załącznik 12 do SIWZ- oświadczenie o braku.pdf (403 kB)
Załączniki do umowy.pdf (200 kB)


Warszawa, dnia 17.05.2019 r.
Odpowiedzi do wszystkich uczestników postępowania

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia.pdf (269 kB)
Odpowiedzi na pytania Wszyscy zainteresowani.pdf (350 kB)Warszawa, dnia 24.05.2019 r.

Odpowiedzi do wszystkich uczestników postępowania
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia II.pdf (34 kB)
Odpowiedz na pytania Wszyscy uczestnicy postępowania.pdf (776 kB)
Załacznik do pisma (Przedmiar).zip (350 kB)

Warszawa, dnia 27.05.2019 r.

Odpowiedz do wszystkich uczestników postępowania
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia.pdf (34 kB)
Odpowiedz na pytanie Wszyscy uczestnicy postępowania.pdf (297 kB)

Warszawa, dnia 04.06.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert:


Informacja z otwarcia ofert.pdf (36 kB)Warszawa dnia 21.06.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokument do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (373 kB)