Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/38/19
Temat: Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Rybnej 24 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: PRZED OTWARCIEM
Termin składania ofert (data i godzina): 2019-06-03 godz. 11:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY:
Składanie ofert: do 27.05.2019 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: 27.05.2019 r. godz. 11:00


NOWE TERMINY:
Składanie ofert: do 30.05.2019 r. godz. 11:00
Otwarcie ofert: 30.05.2019 r. godz. 12:00

NOWE TERMINY:
Składanie ofert: do 03.06.2019 r. godz. 11:00
Otwarcie ofert: 03.06.2019 r. godz. 12:00

Warszawa, dnia 10.05.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (4413 kB)
SIWZ.pdf (646 kB)
Załącznik 1 - formularz oferty.pdf (399 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (508 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf (482 kB)
Załącznik 4 - wykaz robót budowlanych.pdf (417 kB)
Załącznik 5 - wykaz osób.pdf (464 kB)
Załaczniki 6, 7 - Dokumetacja projektowa, Przedmioary, STWIOR, OPZ .zip (66045 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (297 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (713 kB)
załącznik 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (550 kB)
Załącznik 11- Wzór umowy.pdf (511 kB)
Załącznik 12 do SIWZ- oświadczenie o braku.pdf (403 kB)
Załączniki do umowy.pdf (200 kB)


Warszawa, dnia 17.05.2019 r.
Odpowiedzi do wszystkich uczestników postępowania

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia.pdf (269 kB)
Odpowiedzi na pytania Wszyscy zainteresowani.pdf (350 kB)Warszawa, dnia 24.05.2019 r.

Odpowiedzi do wszystkich uczestników postępowania
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia II.pdf (34 kB)
Odpowiedz na pytania Wszyscy uczestnicy postępowania.pdf (776 kB)
Załacznik do pisma (Przedmiar).zip (350 kB)