Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ZGN - Zasady funkcjonowania

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy funkcjonuje w oparciu o przepisy:

  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz. U. z 2017 r., poz. 1875]
  • ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy [Dz. U. z 2015 r., poz. 1438]
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz. U. z 2017 r., poz. 2077]
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.]
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.]