Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

AKTUALNOŚCI

Temat: Zmiany w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Szanowny Najemco,

uprzejmie informujemy, że od dnia 21.04.2019 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.). Nowelizacja ustawy zakłada wiele znaczących zmian w dotychczas obowiązujących regulacjach z zakresu zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Zmiany dotyczą:

- weryfikacji dochodów osób w trakcie trwania umowy najmu, która będzie dotyczyła wyłącznie umów najmu (z wyłączeniem lokali socjalnych) zawartych po wejściu w życie ustawy tj. po 21.04.2019 r. Ewentualnie pierwsza weryfikacja w obecnym brzmieniu ustawy będzie możliwa nie wcześniej, niż za 2,5 roku od dnia wejścia w życie nowelizacji,

- wysokości odszkodowań płaconych przez osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego (art. 18 ustawy),

- kwestii wypowiadania umów (art. 11 ust. 1, art. 11 ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 3, art. 21 ust. 4a i 4b oraz 21a ustawy),

- osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu polegająca na sposobie dokumentowania dochodów (art. 21b ustawy).

Tekst jednolity znowelizowanej ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego jest dostępny pod linkiem:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001234/U/D20181234Lj.pdf