Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe licytacja

Nr postępowania: ZP/LE/U/39/17
Temat: Serwis drukarek i kserokopiarek
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: UNIEWAŻNIONY
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026

TERMINY:

składanie wniosków do 24.11.2017 r. godz. 10:00
otwarcie licytacji elektronicznej 30.11.2017 r. godz. 10:00Warszawa dn. 16.11.2017 r.

Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (424 kB)
Ogłoszenie.pdf (495 kB)
Załacznik nr 7 do Ogłoszenia - wzór umowy.pdf (372 kB)
Załaczniki do Ogłoszenia.pdf (365 kB)

Warszawa, dnia 24.11.2017 r

Ogloszenie o unieważnieniu postępowania.pdf (20 kB)