Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/LE/U/51/17
Temat: Wniesienie, przewóz oraz rozładunek odpadów wielkogabarytowych – rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych i użytkowych wskazanych przez ZGN Praga–Południe m. st. Warszawy do miejsc składowania, wyniesienie odpadów komunalnych wielkogabarytowych - rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń wspólnego użytkowania do miejsc składowania (np. przy altanie śmietnikowej) oraz wyniesienie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowych lub załadunek i wywóz odpadów poremontowych na składowisko. Miejsce wykonania usług: lokale mieszkalne, użytkowe, pomieszczenia wspólnego użytkowania w budynkach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m. st. Warszawy.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2017-09-06 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski

Terminy:
składanie wniosków do 17.08.2017 r. do godz. 11:00
otwarcie licytacji elektronicznej 05.09.2017 r. do godz. 11:00

..

Składanie wniosków:

,,,,

Ogłoszenie.pdf (694 kB)
Wzór umowy.pdf (325 kB)
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (3742 kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (491 kB)
Załaczniki do Ogłoszenia 1-8.pdf (3908 kB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (334 kB)