Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe licytacja

Nr postępowania: ZP/LE/U/78/17
Temat: Świadczenie usługi polegającej na usuwaniu nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych, sopli
lodowych i oblodzenia na rynnach z budynków administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy na terenie Administracji
Nieruchomości nr 1, 5, 6 i 7
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: UNIEWAŻNIONY
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY:
składanie wniosków do 28.11.2017 r. godz. 10:00
otwarcie licytacji elektronicznej 05.12.2017 r. godz. 10:00
Warszawa dn. 20.11.2017 r.
Do pobrania:
Ogloszenie.pdf (598 kB)
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (459 kB)
Załaczniki nr 1-8 do Ogłoszenia.pdf (413 kB)
Załącznik nr 5 - Wykaz budynków ( AN-1).pdf (149 kB)
Załącznik nr 5 - Wykaz budynków (AN-5).pdf (111 kB)
Załącznik nr 5 - Wykaz budynków (AN-6).pdf (159 kB)
Załącznik nr 5 - Wykaz budynków (AN-7).pdf (176 kB)
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia - Wzór umowy.pdf (545 kB)
Warszawa dn. 28.11.2017 r.

Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania.pdf (21 kB)