Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe licytacja

Nr postępowania: ZP/LE/U/85/17
Temat: Serwis drukarek i kserokopiarek Zakładu Gospodarowania Nieruchomości m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe oraz Administracji Nieruchomości AN1, AN-5, AN-6, AN-7.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2017-12-11 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026składanie wniosków do 04.12.2017 r. godz. 10:00
otwarcie licytacji elektronicznej 11.12.2017 r. godz. 10:00Warszawa dn. 24.11.2017 r.
Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (385 kB)
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia.pdf (34 kB)
Ogłoszenie.pdf (494 kB)
Załacznik nr 7 do Ogłoszenia - wzór umowy.pdf (664 kB)
Załaczniki nr 1 - 7 do Ogłoszenia.pdf (376 kB)


Warszawa dn. 1.12.2017 r.

Informuje, o wystąpieniu oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej przewidywanego terminu otwarcia licytacji elektronicznej w ogłoszeniu pkt 28.3.
Do pobrania :
Wystąpienie oczywistej omyłki.pdf (25 kB)


Warszawa dn. 11.12.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
do pobrania:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (31 kB)