Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-1/18
Temat: Usługa polegająca na utrzymywaniu czystości (w tym mycia) powierzchni polipropylenowej boiska oraz otwieranie i zamykanie obiektu przy ul. Majdańskiej.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


Warszawa, dnia 15.01.2018 r
Terminy:
SKŁADANIE OFERT do: 19.01.2018 r. do godz. 14:40
OTWARCIE OFERT: 19.01.2018 r. godz. 15:00

Nowe Terminy:

SKŁADANIE OFERT do: 22.01.2018 r. do godz. 14:40
OTWARCIE OFERT: 22.01.2018 r. godz. 15:00

UWAGA: bezpośrednio po otwarciu ofert odbędzie się licytacja z wszystkimi Wykonawcami . W związku z tym prosimy wszystkich Wykonawców o obecność na otwarciu ofert!

Dokumenty do pobrania:
Formularz OFERTY.pdf (674 kB)
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (50 kB)
Wzór umowy.pdf (376 kB)
Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (523 kB)
Zasady prowadzenia licytacji.pdf (569 kB)

Warszawa dnia 17.01.2018 r

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:
UWAGA: bezpośrednio po otwarciu ofert odbędzie się licytacja z wszystkimi Wykonawcami . W związku z tym prosimy wszystkich Wykonawców o obecność na otwarciu ofert!

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf (26 kB)


Warszawa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (33 kB)