Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-15/18
Temat: Zakup oprogramowania antywirusowego
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-05-25 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski tel. 22 277 30 28


Termin składania ofert: 24.05.2018 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 24.05.2018 r. o godz. 9:30


Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (708 kB)
Formularz Oferty.pdf (463 kB)
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (13 kB)
Wzór umowy.pdf (290 kB)
Protokół zdawczo-odbiorczy.pdf (285 kB)
Zasady licytacji.pdf (636 kB)


Warszawa, dnia 25.05.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (27 kB)