Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-16/18
Temat: Rozbudowa systemu Seventech Flow o nowe funkcjonalności
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-05-25 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski tel. 22 277 30 28


Termin składania ofert: 24.05.2018 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 24.05.2018 r. o godz. 12:30


Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (722 kB)
Formularz Oferty.pdf (750 kB)
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (74 kB)
Wzór umowy.pdf (270 kB)
Protokół zdawczo-odbiorczy.pdf (291 kB)
Zasady licytacji.pdf (637 kB)


Warszawa, dnia 25.05.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (29 kB)