Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-17/18
Temat: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej w Warszawie”.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


Termin otwarcia ofert: 30.05.2018 r. o godz. 10:00

Termin składania ofert: 30.05.2018 r. do godz. 10:20
Warszawa dn. 23.05.2018 r.
do pobrania:
Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu-.pdf (738 kB)
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (182 kB)
Załacznik nr 2 - Formularz Oferty.pdf (479 kB)
Załacznik nr 3 - Wykaz osób.pdf (665 kB)
Załacznik nr 4 - Wzór umowy .pdf (270 kB)
Załacznik nr 5 - Zasady licytacji.pdf (475 kB)
Załaczniki do umowy.pdf (261 kB)


Warszawa dn. 19.06.2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
do pobrania:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (39 kB)