Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-2/18
Temat: Zakup oraz montaż klimatyzatorów w serwerowni ZGN
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-02-19 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski tel. 22 277 30 28


Termin składania ofert: 15.02.2018 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 15.02.2018 r. o godz. 12:30

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (660 kB)
Formularz oferty.pdf (625 kB)
Wykaz cenowy.pdf (463 kB)
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (322 kB)
Wzór umowy.pdf (455 kB)
Protokół zdawczo-odbiorczy.pdf (224 kB)
Zasady licytacji.pdf (567 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (38 kB)