Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-22/18
Temat: Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku administrowanego przez ZGN w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawa przy ul. Grochowskiej 292 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-08-14 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski (22) 27-73-028Termin składania ofert: 10.08.2018 r. do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 10.08.2018 r. o godz. 12:00


NOWE TERMINY:
Termin składania ofert: 13.08.2018 r. do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 13.08.2018 r. o godz. 12:00

Warszawa dnia 03.08.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (909 kB)
Formularz Oferty.pdf (456 kB)
Wykaz osób.pdf (659 kB)
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (94 kB)
Inwentaryzacja_Grochowska_292.pdf (2739 kB)
Wzór umowy.pdf (320 kB)
Załącznik nr 3 do umowy - Protokół przekazania dokumentacji.pdf (321 kB)
Załącznik nr 4 do umowy - Protokół odbioru końcowego.pdf (319 kB)
Załącznik nr 5 do umowy - Ogłoszenie o prowadzeniu prac.pdf (188 kB)
Zasady licytacji.pdf (637 kB)


Warszawa, dnia 07.08.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Odpowiedź na pytanie:

Odpowiedź na pytanie oraz zmiana terminu składania ofert.pdf (33 kB)

Nowy Formularz Oferty.pdf (456 kB)


Warszawa, dnia 14.08.2018 r,

Dokument do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (42 kB)