Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-26/17
Temat: Instalacja i konfiguracja systemów eSight oraz eBackup
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2017-11-10 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski

Składanie ofert: do 09.11.2017 r. godz. 12:00 Otwarcie ofert: 09.11.2017 r. godz.12:30
Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (663 kB)

Oferta.pdf (686 kB)
ZASADY LICYTACJI.pdf (572 kB)
Wzór umowy.pdf (241 kB)
Załącznik nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (31 kB)
Załącznik nr 2 do umowy - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.pdf (179 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (31 kB)