Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-30/18
Temat: Budowa dwóch siłowni plenerowych zlokalizowanych w rejonie ul. Kirasjerów oraz al. Waszyngtona w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina):
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski (22) 27-73-028


TERMINY:

Termin składania ofert: 21.09.2018 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 21.09.2018 r. o godz. 12:30


Warszawa, dnia 14.09.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (371 kB)
Formularz Oferty.pdf (299 kB)
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (190 kB)
Wykaz osób.pdf (309 kB)
Wykaz robót.pdf (365 kB)
Wzór umowy.pdf (268 kB)
Załączniki do umowy nr 2 i 3.pdf (190 kB)
Zasady licytacji.pdf (476 kB)
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,.pdf (930 kB)
Przedmiar.pdf (1383 kB)
System identyfikacji wizualnej.pdf (3505 kB)
Dokumentacja projektowa:
Strona tytułowa.pdf (346 kB)
Opis techniczny.pdf (8725 kB)
Mapa zagospodarowania terenu.pdf (1066 kB)
Siatka lokalizacyjna.pdf (1015 kB)
Rysunek nr 1.pdf (360 kB)
Rysunek nr 2.pdf (358 kB)
Rysunek nr 3.pdf (357 kB)
Rysunek nr 4.pdf (346 kB)
Rysunek nr 5.pdf (356 kB)


Warszawa, dnia 21.09.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania:

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (21 kB)