Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne ponizej 130 000 zl

Nr postępowania: ZP/M-33/21
Temat: Konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykrywania CO i automatyki wentylacji wyciągowej i wentylacji pożarowej wraz z konserwacją wentylatorów dachowych wspomagających wentylację lokali mieszkalnych oraz monitorowanie sygnałów otrzymywanych z lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie i przekazywanie alarmu do Państwowej Straży Pożarnej wraz z konserwacją urządzeń transmisji alarmów instalacji przeciwpożarowej na terenie zespołu budynków przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11 i 13 w 2022 i 2023 r.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2021-08-31 godz. 12:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina): 2021-08-31 godz. 13:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski (22) 27-73-028


Warszawa, dnia 24.08.2021 r.

TERMIN:

Składania ofert: 31.08.2021 r. o godz. 12:00

Otwarcia ofert: 31.08.2021 r. o godz. 13:00

UWAGA!

O terminie licytacji (data i godzina) Wykonawcy zostaną poinformowani w przesłanych mailem zaproszeniach.
Warszawa, dnia 24.08.2021 r.

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Zamówienia.pdf (477 kB)
Formularz Oferty.pdf (586 kB)
Zakres czynności konserwacyjnych systemu wykrywania CO oraz systemu SAP.pdf (76 kB)
Zestawienie ilościowe urządzeń podlegających konserwacji.pdf (603 kB)
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (339 kB)
Wzór umowy.pdf (278 kB)
Załączniki do umowy nr 3, 4 i 5.pdf (40 kB)
Wzór wykazu usług.pdf (539 kB)
Wzór wykazu osób.pdf (732 kB)Warszawa, dnia 01.09.2021 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania:
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (22 kB)