Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-36/18
Temat: Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników Zakładu w okresie 12.2018 r. – 11.2019 r., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-10-12 godz. 12:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-10-15 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski (22) 27-73-028


TERMINY:
Termin składania ofert: 12.10.2018 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 12.10.2018 r. o godz. 12:30


Warszawa, dnia 05.10.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (306 kB)
Formularz OFERTY.pdf (473 kB)
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (186 kB)
Wzór umowy.pdf (267 kB)
Wzór skierowania na badanie lekarskie.pdf (254 kB)
Zasady licytacji.pdf (644 kB)


Warszawa, dnia 12.10.2018 r.

odbyło się otwarcie ofert


Warszawa, dnia 15.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (48 kB)