Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-38/18
Temat: Budowa dwóch siłowni plenerowych zlokalizowanych w rejonie ul. Kirasjerów oraz al. Waszyngtona w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-10-16 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Adam Pokora (22) 27-73-024

TERMINY:
Termin składania ofert: 16.10.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 16.10.2018 r. o godz. 11:30

Warszawa, dnia 9.10.2018 r.

Dokumenty do pobrania:
Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (680 kB)
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (189 kB)
Załącznik nr 2 - Formularz oferty.pdf (299 kB)
Załącznik nr 3 - Wykazu osób.pdf (309 kB)
Załącznik nr 4 - Wykazu robót.pdf (365 kB)
Załącznik nr 5 - Wzór umowy.pdf (273 kB)
Załącznik nr 6 - Zasady prowadzenia licytacji.pdf (466 kB)
Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa.pdf (8725 kB)
Załącznik nr 8 - Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf (930 kB)
Załącznik nr 9 - Przedmiar.pdf (1383 kB)
Załacznik nr 10 - System identyfikacji wizualnej.pdf (3505 kB)

Załączniki do umowy nr 2 i 3.pdf (190 kB)

mapa PZT1.pdf (1066 kB)
Siatka lokalizacyjna B1.pdf (1015 kB)
U1.pdf (360 kB)
U2.pdf (358 kB)
U3.pdf (357 kB)
U4.pdf (346 kB)
U5.pdf (356 kB)


Warszawa, dnia 17.10.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o unieważnieniu.pdf (23 kB)