Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-38/19
Temat: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „ Budowa dużego Skateparku” oraz „Pumptracka na Pradze Południe”.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2020-01-16 godz. 10:30
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY
Termin składania ofert: 14.01.2020 r. do godz. 10:30
Termin otwarcia ofert: 14.01.2020 r. o godz. 11:00

NOWE TERMINY
Termin składania ofert: 16.01.2020 r. do godz. 10:30
Termin otwarcia ofert: 16.01.2020 r. o godz. 11:00
Zamawiający przeprowadzi ustną licytację ze wszystkimi Wykonawcami, których oferty spełniają warunki i złożyli dokumenty określone w pkt. V Zasad.
O terminie ustnej licytacji Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym.
Warszawa dn. 07.01.2020

dokumenty do pobrania:
Zasady i warunki udziału w postępowaniu.pdf (822 kB)
Załącznik 1 do Zasad - formularz oferty.pdf (306 kB)
Załącznik 2 do Zasad - wykaz osób.pdf (312 kB)
Załącznik 3 do Zasad - wykaz doświadczenia projektanta w specjalności architektonicznej.docx.pdf (327 kB)
Załącznik 4 do Zasad - Wzór Umowa.pdf (288 kB)
Załączniki do umowy.pdf (428 kB)
Załącznik 5 do Zasad - OPZ.pdf (2849 kB)
Załącznik do OPZ - zgoda AW oswietlenie Gocław.pdf (49 kB)
Warszawa dn. 10.01 2020 r.

Odpowiedz na pytanie Wykonawcy
dokument do pobrania: Odpowiedz na pytanie Wszyscy uczestnicy postępwoania.pdf (372 kB)


Warszawa dn. 13.01. 2020 r.


Dokumenty do pobrania: Zmiana warunku i terminu składania ofert -Wszyscy uczestnicy postępowania.pdf (34 kB)


Warszawa, dnia 16.01.2020 r:

Informacja z otwarcia ofert:
Informacja z otwarcia ofert.pdf (40 kB)Warszawa, dnia 29.01.2020 r.


Informacja o unieważnieniu postępowania:
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (842 kB)