Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-39/18
Temat: Usługa polegająca na utrzymaniu czystości (w tym mycia) powierzchni polipropylenowej boiska oraz otwieranie i zamykanie obiektu przy ul. Majdańskiej.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-10-30 godz. 12:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-10-30 godz. 13:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski (22) 27-73-028


Warszawa, dnia 23.10. 2018 r.


TERMINY:
Termin składania ofert: 30.10.2018 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 30.10.2018 r. o godz. 12:30


Dokumenty do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (216 kB)
Formularz Oferty.pdf (744 kB)
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (23 kB)
Wzór umowy.pdf (303 kB)
Wzór wykazu zrealizowanych usług.pdf (44 kB)
Zasady licytacji.pdf (638 kB)


Warszawa, dnia 31.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (35 kB)