Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl







Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-40/18.
Temat: Kompleksowe świadczenie usług w zakresie sprzątania szaletów publicznych w lokalizacjach: ul. Łukiska 29 (park ZNICZA), Plac Szembeka 1A.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-10-31 godz. 12:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-10-31 godz. 13:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski (22) 27-73-028


Warszawa, dnia 25.10.2018 r.

TERMINY:
Termin składania ofert: 31.10.2018 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 31.10.2018 r. o godz. 12:30


Dokumenty do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (309 kB)
Formularz Oferty.pdf (916 kB)
Opis przedmiotu zamówienia - ul. Łukiska 29 (park ZNICZA).pdf (93 kB)
Opis przedmiotu zamówienia - Plac Szembeka 1A.pdf (88 kB)
Wzór umowy.pdf (314 kB)
Wzór wykazu zrealizowanych usług.pdf (45 kB)
Zasady licytacji.pdf (638 kB)


Warszawa, dnia 31.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (34 kB)