Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-4/18.
Temat: Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla ZGN Praga-Południe w 2018 r.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski tel. 22 277 30 28


Termin składania ofert: 06.03.2018 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 06.03.2018 r. o godz. 12:30

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (528 kB)

Formularz Oferty.pdf (806 kB)
Wykaz cenowy artykułów biurowych.pdf (381 kB)
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (315 kB)
Wzór umowy.pdf (303 kB)
Zasady licytacji.pdf (566 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (32 kB)