Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-42/17.
Temat: Świadczenie usług w zakresie przeglądów instalacji i urządzeń gazowych, utrzymywania pogotowia technicznego dla nagłych zdarzeń oraz usuwanie nieprawidłowości i awarii w instalacjach gazowych w zasobach administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w 2018 r. na terenie Administracji Nieruchomości Nr 1, 5, 6 i 7.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina):
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik


TERMINY
Składanie ofert do 10.10.2017 r do godz. 9:15
Otwarcie ofert 10.10.2017 r godz. 9:30


UWAGA:
Po 5 godzinach od otwarcia ofert, tj. w dniu 10.10.2017 r. o godz. 14:30 zostanie przeprowadzona LICYTACJA ze wszystkimi Wykonawcami i wybór oferty.
Załączniki do pobrania:Opis przedmiotu zamówienia i zasad udziału w licytacji.pdf (540 kB)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.pdf (812 kB)
Załącznik nr 2-Zakres usług kontroli instalacji i urządzen gazowych.pdf (39 kB)
Załącznik nr 3 - Zakres usług pogotowia gazowego.pdf (18 kB)
Załącznik nr 4 - Przedmiary robót (AN 1,5,6 i 7).pdf (2343 kB)
Załącznik nr 5 - STWiORB.pdf (1537 kB)
Załącznik nr 6 - Wykazy adresowe budynków (AN 1,5,6,7).pdf (3211 kB)
Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf (658 kB)
Załącznik nr 8 i 9 - Wykaz osób i Wykaz robót.pdf (721 kB)
ZASADY LICYTACJI.pdf (447 kB)


10.10.2017 rInformacja o niewaznieniu postepowania.pdf (24 kB)