Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-46/17
Temat: Doposażenie w instalację gazu ziemnego budynku przy ul. Chłopickiego 6a w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2017-09-22 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska

TERMINY:

składanie ofert do 21.09.2017 r. godz. 10:00
otwarcie ofert 21.09.2017 r. godz 10:20


NOWE TERMINY:
składanie ofert do 22.09.2017 r. godz. 12:00
otwarcie ofert 22.09.2017. r. godz. 12:30
pliki do pobrania:
BIOZ.pdf (115 kB)
formularz oferty.pdf (406 kB)
Opis przedmiotu zmamówienia i zasad udziału w postępowaniu.pdf (684 kB)
Opis techniczny do projektu doposażenia w instalacje gazową.pdf (82 kB)
Projekt Budowlano - Wykonawczy.pdf (5512 kB)
Przedmiar robót.pdf (292 kB)
Rysunki projektudo posażenia w instalacje gazu.pdf (1440 kB)
STWIOR.pdf (116 kB)
Warunki przyłaczenia do sieci gazowej.pdf (629 kB)
Wzór umowy.pdf (563 kB)
ZASADY LICYTACJI.pdf (570 kB)

Istotne postranowienia umowy po zmianach.pdf (359 kB)


WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (31 kB)