Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-47/17
Temat: Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania podwórka przy ulicy Aptecznej 4/6 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika GołębiewskaTERMINY:
składanie ofert do 25.09.2017 r. godz. 13:30
otwarcie ofert 25.09.2017 r. godz. 15:00pliki do pobrania:

Formularz Oferty.pdf (469 kB)
Opis przedmiotu zamówienia i zasad udziału w postępowaniu.pdf (528 kB)
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (299 kB)
Wzór umowy.pdf (408 kB)
ZASADY LICYTACJI.pdf (344 kB) Wykaz osób..pdf (743 kB)


26.09.2017 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (35 kB)