Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-48/18
Temat: Dostawa 32 sztuk komputerów Lenovo Tiny in One M720q oraz 32 sztuk monitorów ThinkCentre Tiny-in-One 24.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-12-12 godz. 12:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty:
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski (22) 27-73-028


Warszawa, dnia 06.12.2018 r.

TERMINY:

Termin składania ofert: 12.12.2018 r. do godz. 12:00.
Termin otwarcia ofert: 12.12.2018 r. o godz. 12:30.


Dokumenty do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (573 kB)
Formularz oferty.pdf (754 kB)
Wykaz cenowy.pdf (529 kB)
Zasady licytacji.pdf (638 kB)
Wzór umowy.pdf (251 kB)
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (22 kB)
Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.pdf (223 kB)


Warszawa, dnia 12.12.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (32 kB)