Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-49/18
Temat: Wykonanie modyfikacji oraz dodanie nowych funkcjonalności w systemie Seventech Flow.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-12-14 godz. 11:30
Data wyboru najkorzystniejszej oferty:
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski (22) 27-73-028


Warszawa, dnia 10.12.2018 r.

TERMINY:
Termin składania ofert: 14.12.2018 r. do godz. 11:30.
Termin otwarcia ofert: 14.12.2018 r. o godz. 12:00.


Dokumenty do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (572 kB)
Formularz oferty.pdf (748 kB)
Wzór umowy.pdf (268 kB)
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (375 kB)
Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.pdf (231 kB)
Zakres danych osobowych powierzonych Wykonawcy.pdf (274 kB)
Zasady licytacji.pdf (638 kB)


Warszawa, dnia 14.12.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (33 kB)