Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-50/17
Temat: dostawa worków na odpady dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski

składanie ofert do 17.10.2017 r. godz. 10:00

otwarcie ofert 17.10.2017. r. godz. 10:20

Do pobrania:

Formularz Oferty.pdf (684 kB)
Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (662 kB)
wzór umowy worki.pdf (243 kB)
Zał. nr 1 do oferty - Wykaz cenowy.pdf (616 kB)
Załączniki do umowy.pdf (438 kB)
ZASADY LICYTACJI.pdf (571 kB) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (34 kB)