Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-50/17
Temat: dostawa worków na odpady dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2017-10-18 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski

składanie ofert do 17.10.2017 r. godz. 10:00

otwarcie ofert 17.10.2017. r. godz. 10:20

Do pobrania:

Formularz Oferty.pdf (684 kB)
Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (662 kB)
wzór umowy worki.pdf (243 kB)
Zał. nr 1 do oferty - Wykaz cenowy.pdf (616 kB)
Załączniki do umowy.pdf (438 kB)
ZASADY LICYTACJI.pdf (571 kB)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (34 kB)