Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-50/18
Temat: Odnowienie usługi wsparcia i aktualizacji systemu Kofax wraz z jego instalacją i konfiguracją oraz dostawa 5 sztuk skanerów.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-12-20 godz. 09:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty:
Osoba do kontaktu w sprawie: Adam Pokora (22) 27-73-024


Warszawa, dnia 14.12.2018 r.

TERMINY:
Termin składania ofert: 20.12.2018 r. do godz. 09:00.
Termin otwarcia ofert: 20.12.2018 r. o godz. 09:30.


Dokumenty do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (764 kB)
Formularz Oferty.pdf (758 kB)
Wzór umowy.pdf (251 kB)
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (56 kB)
Protokół zdawczo-odbiorczy.pdf (224 kB)
Zasady licytacji.pdf (830 kB)


Warszawa, dnia 20.12.2018 r.
Informacja o wyborze oferty.pdf (33 kB)