Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-51/17
Temat: dostawa żarówek i świetlówek dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2017-10-24 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski

składanie ofert do 17.10.2017 r. godz. 11:00

otwarcie ofert 17.10.2017. r. godz. 11:20

Formularz Oferty..pdf (685 kB)
Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu..pdf (528 kB)
wzór umowy żarówki..pdf (245 kB)
Załącznik nr 1 do Oferty - Wykaz cenowy..pdf (630 kB)
Załączniki do umowy - żarówki..pdf (280 kB)
ZASADY LICYTACJI..pdf (572 kB)
Odpowiedź na pytania zadane przez Wykonawcę.pdf (28 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (36 kB)
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (37 kB)