Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-5/18
Temat: Sukcesywne usługi związane z przeprowadzką z budynków administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy do wskazanych lokali.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski tel. 22 277 30 28


Termin składania ofert: 01.03.2018 r. do godz. 9:30
Termin otwarcia ofert: 01.03.2018 r. o godz. 10:00

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (524 kB)
Formularz Oferty.pdf (391 kB)
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (350 kB)
Wzór umowy.pdf (345 kB)
Załączniki do umowy.pdf (231 kB)
Zasady licytacji.pdf (571 kB)


Warszawa, dnia 01.03.2018 r


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (35 kB)