Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-52/18
Temat: Dostawa 50 licencji oprogramowania Fusion Access, 4 licencji OceanStor BC Manager oraz 6 licencji eSightVirtualization.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-12-18 godz. 10:30
Data wyboru najkorzystniejszej oferty:
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski (22) 27-73-028


Warszawa, dnia 12.12.2018 r.

TERMINY:
Termin składania ofert: 18.12.2018 r. do godz. 10:30.
Termin otwarcia ofert: 18.12.2018 r. o godz. 11:00.Dokumenty do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (572 kB)
Formularz Oferty.pdf (752 kB)
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (13 kB)
Wzór umowy.pdf (310 kB)
Protokół zdawczo-odbiorczy.pdf (222 kB)
Zasady licytacji.pdf (638 kB)


Warszawa, dnia 18.12.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (34 kB)