Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-53/17
Temat: Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników Zakładu w okresie 12.2017 r. – 11.2018 r., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2017-11-29 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski

Składanie ofert: do 20.11.2017 r. godz. 11:00
Otwarcie ofert: 20.11.2017 r. godz. 11:30

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (528 kB)
Formularz Oferty.pdf (718 kB)
ZASADY LICYTACJI.pdf (575 kB)
Wzór umowy.pdf (318 kB)
Załącznik nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (450 kB)
Załącznik nr 2 do umowy - Wzór skierowania na badania lekarskie.pdf (42 kB)
Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.pdf (19 kB)
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert.pdf (63 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (50 kB)