Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-54/18
Temat: Dostawa 6 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych HP E72535DN oraz 6 licencji oprogramowania Qvision z czytnikami kart.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-12-21 godz. 09:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty:
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski (22) 27-73-028


Warszawa, dnia 17.12.2018 r.


TERMINY:
Termin składania ofert: 21.12.2018 r. do godz. 09:00.
Termin otwarcia ofert: 21.12.2018 r. o godz. 09:30.


Dokumenty do pobrania:

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (576 kB)
Formularz Oferty.pdf (765 kB)
Wykaz cenowy.pdf (533 kB)
Wzór umowy.pdf (319 kB)
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (13 kB)
Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.pdf (224 kB)
Zasady licytacji.pdf (641 kB)


Warszawa, dnia 21.12.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (31 kB)