Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-55/17
Temat: Dostawa 30 sztuk komputerów Lenovo Tiny in One M710q oraz 30 sztuk monitorów ThinkCentre Tiny-in-One 24
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2017-11-10 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski

Składanie ofert: do 09.11.2017 r. godz. 14:00
Otwarcie ofert: 09.11.2017 r. godz. 14:30

Opis przedmiotu zamówienia i zasady udziału w postępowaniu.pdf (527 kB)
Oferta.pdf (694 kB)
Załącznik nr 1 do Formularza oferty - Wykaz cenowy.pdf (463 kB)
ZASADY LICYTACJI.pdf (572 kB)
Wzór umowy.pdf (453 kB)
Załącznik nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (22 kB)
Załącznik nr 2 do umowy - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.pdf (224 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (38 kB)