Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania na podst art 4 pkt 8

Nr postępowania: ZP/M-57/17
Temat: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa na słupach oświetlenia parkowego typu LED oświetlenia terenu podwórka przy ul. Cyraneczki1, Suchodolska 24, Miedzyborska 78 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski

Termin składania ofert: 21.11.2017 r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 21.11.2017 r. godz. 12:30


Formularz Oferty.pdf (326 kB)
Program funkcjonalno-użytkowy.pdf (295 kB)
Szkic.pdf (110 kB)
Opis przedmiotu zmamówienia i zasad udziału w postępowaniu.pdf (682 kB)
Wykaz osób.pdf (310 kB)
Wykaz robót.pdf (373 kB)
wzór umowy.pdf (381 kB)
Załączniki-do umowy.pdf (208 kB)
ZASADY LICYTACJI.pdf (444 kB)
Odpowiedź na pytanie.pdf (31 kB)
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (19 kB)